Oto plan - Loading

© 2022 OTOPLAN Her hakkı saklıdır.

Haberler

Kiradaki Otomobillere İlişkin Trafik Para Cezası Yönetmelik Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme

3/13/2023

KONU: 25.12.2020 tarihinde 31345 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

Yukarda yazılı Yönetmelik ile Trafik Para Cezalarının uygulanması ile ilgili esaslar değiştirilmiştir. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kısa adı KABİS olan Kiralık Araç Bildirim Sistemine kaydedilmiş olan kiralık araçlara uygulanan Trafik Para Cezalarının uygulama esasları aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. Yönetmelik değiştirilmeden önce İdari ve Trafik Para Cezaları, Trafik Tescilde adı kayıtlı olan araç sahipleri adına düzenlenmekteydi. Araç maliki olduğumuz için teslim aldığımız Trafik Para Cezaları tarafımızdan indirimli olarak ödenmekte ve ödendikten sonra ceza tutarları firmanıza fatura edilmekteydi.

Ancak Yönetmeliğin değişmesi ile İdari ve Trafik Para Cezaları, Kabis sistemine kayıtlı kiralayan kişi ve/veya kurumların adına düzenlenmektedir. Adınıza yazılmış cezaların tarafımızca ödenmesi mümkün olamayacaktır. Gerek indirimde faydalanma süresinin geçirilmemesi ve gerekse uygulamada yaşanacak güçlüğün önlenmesi adına adınıza yazılı cezaların tarafınızca ödenmesi gerekmektedir.

Kurumunuzca teslim alınacak para cezalarının ivedi olarak indirimli olarak ödenmesini ve ödenen makbuz görüntülerinin tpc@otoplan.com.tr adresine bir kopyasının gönderilmesini önemle rica ederiz.