15 Saniye içinde yönlendiriliceksiniz....

Avantajları Nedir?

Operasyonel Kiralama, banka kredisi veya nakit öz sermayenizi kullanmadan sabit aylık bir bedel ile araçların uzun dönem kiralanmasıdır.

Operasyonel Kiralamanın Avantajları :

Aşağıdaki külfetli işlemlerin tümünden kurtulmuş olursunuz.

  • Bakım, Onarım, Lastik, MTV, Kasko ve Trafik Sigortaların yapılmasından, takibinden, ödemelerinden
  • Kaza yapan araçlarınıza açılan davalardan,
  • Garanti kapsamına girmeyen ve öngörülemeyen ekstra giderlerden,
  • Yatırılması unutulmuş vergi ve cezalarından,
  • Onlarca, yüzlerce gelen faturalardan,
  • Bu işler için istihdam edilen ekstra personelden.

Oysa Operasyonel Taşıt Kiralama modelinde bütün giderler önceden berlilendiği ve kiralama fiyatı sabitlendiğinden tüm süprizlere ve ekstralara kapalıdır. Tek ödemeyle bütçenizi sabitleyebilir, gider yazıp KDV’nizi kendi matrahınızdan düşebilirsiniz.